Agenda Stiftung/Alapítvány
"Kommunikation ist der Schlüssel bei der Durchführung von Entwicklungsprojekten, für deren Erfolg und Nachhaltigkeit. Missverstehen, Konflikte und Lösungen können an Hand kommunikativen Verhaltens besonders gut gezeigt werden..."

"A kommunikáció a kulcsa a feljődés  megvalósításának. Ezek sikere és tartóssága különösen jól ábrázolható a konfliktusok és megoldásaik bemutatásával, amely tükörképe a kommunikatív viselkedésformáknak..."

Az Agenda Alapítvány munkacsoportjának nyilatkozata
MENÜ

Az Agenda alapítvány célja:

"Az Európai Unióba való beilleszkedést elősegítő tevékenység az új kihívásokkal szembesülő és eleve hátrányos helyzetű csoportok körében. Célkitűzéseit a kommunikáció teljes eszköztárának felhasználásával kívánja megvalósítani. Tevékenysége során célzott ismeretterjesztéssel, a felnőttoktatás eszközrendszerével, kiadványokkal, az interperszonális kommunikáció különböző formáival, kiállítások szervezésével, valamint audio-vizuális eszközök rendelkezésre bocsátásával kívánja az alapítványi célokat megvalósítani. A hátrányos helyzetű rétegek körében végzendő alapítványi tevékenység nem csupán az érintettek felé irányul, hanem kiegészül a velük foglalkozó hivatalos és intézményi ágensek módszertani felkészítésének elősegítésével. Ezen kívül kiterjed a megfelelőbb életmódra és az egészségre való nevelés témáival.

Az alapítvány előadásokat, konferenciákat, szakmai konzultációkat szervez, módszertani és szakmai kiadványokat szerkeszt, sokszorosít és terjeszt, továbbá támogatja az alapítványi célú könyvkiadást, audio vizuális üzenethordozók előállítását, valamint az alapítványi célú filmek készítését.

 

Agenda Integrált Kommunikációs Alapítvány

 

1112 Budapest, Ordas út 12.

 

Asztali nézet